bunker-il-750Bankry jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření schopnosti hráčů hrát míč z písku. Aby se zajistilo, že hráči budou čelit této výzvě, existuje několik omezení ohledně dotknutí se písku před zahráním rány a toho, kde může hráč využít úlevu, když má míč v bankru. A protože víme, že základní pravidla zná většina z vás, zaměříme se spíš na jejich výklad.

12.2 Hraní míče v bankru

12.2a/1 – Zlepšení způsobené odstraňováním volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad z bankrů.

Při odstraňování volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad z bankru dojde často také k pohybu (přesunutí) písku a tím i ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu. Je to beztrestné, jen pokud byly úkony spojené s odstraňováním volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad rozumně přiměřené (Pravidlo 8.1b(2)).
Například: Hráč odstraní z bankru a v blízkosti jeho míče šišku a zlepší podmínky ovlivňující ránu tím, že šišku uchopí i s hrstí písku v místech zamýšleného švihu. Hráč mohl zvolit šetrnější způsob, jak šišku odstranit (zvednout jen šišku, bez odstranění písku za míčem). A protože jeho jednání nebylo v této situaci rozumně přiměřené, je hráč potrestán za porušení Pravidla 8.1a (Zlepšení podmínek ovlivňujících ránu).

12.2b(3)/1 – Hráč je oprávněn uhrabat písek v bankru z důvodu péče o hřiště poté, co se rozhodne využít úlevu mimo bankr.

Podle Pravidla 12.2b(3) může hráč uhrabat písek v bankru v souvislosti s péčí o hřiště, bez obdržení trestu podle Pravidla 8.1a (Nepovolené úkony), i když míč teprve bude z bankru odehrán. Termín „odehrán z bankru" v Pravidle 12.2b(3) zahrnuje také využívání úlevy, a to i mimo bankr.
Například: Hráč se rozhodne využít úlevu se dvěma trestnými ranami od nehratelného míče v bankru podle Pravidla 19.3b (kamkoliv zpět na spojnici jamka-míč). Před spuštěním míče kamkoliv na spojnici jamka-míč za bankr nebo již po spuštění míče, ale před odehráním rány, uhrabe hráč stopy v bankru ve směru hry. Platí Pravidlo 12.2b(3) a je to beztrestné.

12.2b/1 – Pravidlo 12.2b se vztahuje také na hromádku písku v bankru z díry vyhloubené zvířetem.

Jestliže je míč hráče v bankru u nebo na hromádce písku z díry vyhloubené zvířetem, zákaz dotýkat se písku z Pravidla 12.2b se týká i této hromádky.
Hráč může ale využít úlevu podle Pravidla 16.1c od díry po zvířeti (Abnormální stav hřiště).

12.2b/2 – Může hráč prozkoumat bankr, sondovat v bankru?

8.1a/7 udává, potvrzuje, že hráč může beztrestně zkoumat, sondovat terén kdekoliv na hřišti (tedy i v bankru), zda se pod povrchem nenachází kořeny, kameny nebo jiné závady, které by mohly překážet v ráně, ovšem za předpokladu, že tím nedojde ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu.
Například: Když se míč zastaví v bankru v blízkosti odvodňovacího systému, může hráč použít týčko k prosondování písku, aby zjistil, kam až odvodňovací systém sahá a zda mu nepřekáží v ráně.
Pokud ale bude toto zkoumání bankru sloužit jako zkoušení stavu písku, porušuje hráč Pravidlo 12.2b(1).

12.2b/3 – Pravidlo 12.2 stále platí, i když hráč zvedne míč z bankru, aby využil úlevu, ale zatím se nerozhodl, jestli bude míč spouštět v bankru nebo mimo.

Jestliže hráč zvedl míč z bankru, aby využil úlevu podle Pravidla, ale ještě se nerozhodl, jakou možnost úlevy využije, zákaz z Pravidla 12.2b(1) je stále platný.
Například: Hráčova rána z týčka je nehratelná v bankru a hráč se rozhoduje, zda jít zpět na odpaliště a postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti, využít úlevu v bankru nebo úlevu zpět na linii jamka-míč mimo bankr, poruší hráč Pravidlo 12.2b tím, když záměrně vyzkouší stav písku v bankru nebo se písku dotkne cvičným švihem.
Nicméně pravidlo 12.2b už neplatí, když hráč odehraje míč mimo bankr, a stejně tak neplatí, když se hráč rozhodne pro úlevu mimo bankr a úlevu mimo bankr pak skutečně využije.

Převzato z časopisu GOLF 3/2019
Překlad: Josef Mikulášek


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...